วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561, ข้อมูลโดย: งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 สิงหาคม 2560, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย: งานบัณฑิตศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 28 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
การยื่นคำร้องยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาตกแผนการศึกษา
เมื่อ: 4 กันยายน 2557, ข้อมูลโดย: wutthiphong.kh
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิต
เมื่อ: 9 สิงหาคม 2557, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือ  
(267) 699-9157
two fifths
กำหนดการขึ้นทะเบียนประวัติ  
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ประกาศ  
ข้อมูลแนะนำ  
 à¸£à¸°à¸šà¸šà¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ใช้งานได้ดีกับ Web Browser
lepidodendroid
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
เอกสาร/รายงานสถิติ  
User Online  
 

ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ www.reg.up.ac.th เมนู >> ประเมินอาจารย์ผู้สอน / ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-30 พ.ย. 2561


(512) 300-0304


actinologous


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙


นิสิตที่ประสงค์ลงทะเบียน à¸§à¸´à¸Šà¸²à¹€à¸¥à¸·à¸­à¸à¹€à¸ªà¸£à¸µ  à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (00xxxx)

       à¸¡à¸µà¸›à¸±à¸à¸«à¸² ข้อสงสัย หรืออยากสอบถาม ติดต่อได้ที่ 

ของการใช้งานระบบ REG ได้ที่
เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

(902) 352-8105 à¸«à¸£à¸·à¸­ โทร. 054-466666
งานตารางสอน ต่อ 1028,  à¸‡à¸²à¸™à¸„อมพิวเตอร์   ต่อ  1025, à¸‡à¸²à¸™à¹€à¸­à¸à¸ªà¸²à¸£  à¸•à¹ˆà¸­  1021 , 1832 , 1831
งานหลักสูตร  à¸•à¹ˆà¸­  1830 , 1022 , à¸‡à¸²à¸™à¸£à¸±à¸šà¹€à¸‚้าศึกษา  à¸•à¹ˆà¸­  1270-3


(เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล)