Tekniska Läroverkets Kamratförbund rf.
100 årsfest den 4 mars 2017
Hotel Clarion
Helsingfors