Katedra Informatyki


Katedra Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach działa w ramach Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk. Jest jednostką kształcącą i prowadzącą badania naukowe w dziedzinie informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania równoległego, rozproszonego, systemów klastrowych i gridów, systemów cyfrowych odpornych na błędy, komputerowego wspomagania projektowania urządzeń cyfrowych, systemów baz danych oraz grafiki komputerowej.


Obszary badawcze:

  • szybkie prototypowanie systemów informatycznych,
  • testowanie i diagnostyka systemów informatycznych,
  • systemy odporne na błędy,
  • zastosowanie mobilnych robotów do monitorowania otoczenia,
  • skalowalne rozproszone struktury danych (SDDS),
  • algorytmy heurystyczne i analityczne,
  • systemy informatyczne wbudowane.

Na skróty

Serwer dydaktyczny Katedry
achilles.tu.kielce.pl
Serwer przeznaczony dla studentów, zawiera strony dydaktyczne pracowników katedry, ogłoszenia, terminy egzaminów, zaliczeń, kolokwiów.


Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska
4183737617
Strona główna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
(214) 384-5536
Strona główna Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Plany zajęć
conycatcher
Plany zajęć na Politechnice Świętokrzyskiej.

Teleinformatyk
teleinfo.tu.kielce.pl
Koło naukowe zrzeszające studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki pasjonujących się informatyką oraz szeroko pojętą branżą IT.


Visual Paradigm Academic Partner


8705602041