Olemme yritys, joka tarjoaa tulkkaus- ja käännöspalveluja asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Palvelujamme on mahdollista saada useilla eri kielillä. Palvelemme viranomaisia, yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Tulkki- ja kääntäjäverkostomme kattaa koko maan.

Tulkkimme ja kääntäjämme ovat koulutettuja, ammattitaitoisia, puolueettomia ja luotettavia. Heillä on laaja kokemus tulkkaus- ja käännöstyöstä eri toimintasektoreilla. Tulkkimme ovat käytettävissä puhelimitse sekä paikanpäällä tapahtuvissa tulkkauksissa.

Meille on tärkeintä tarjota laadukasta palvelua ja olemme panostaneet osaaviin ammattilaisiin.
  

Polaris Kielipalvelut Oy on parhaillaan kehittämässä uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Hanke on alkanut kesällä 2016 ja sen on arvioitu päättyvän keväällä 2017. Hankkeen toteuttamiseen on saatu tukea Euroopan unionilta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka tehostaa tilausten hallinnointia sekä mahdollistaa tulkkiresurssien tehokkaamman hyödyntämisen. Tällöin syntyy lisäansaintamahdollisuuksia myös tulkeille, ja lisäksi uusi järjestelmä tulee parantamaan viranomaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä tarvittava tulkkauspalvelu haluttuna aikana ja kiireelliseen tarpeeseen nykyistä nopeammin. Yksi uudelle järjestelmälle asetetuista tavoitteista onkin parantaa viranomaistilaajien käyttökokemusta ja tulkattujen asiakastapaamisten hallintaa, mikä tuo viranomaistahoille säästöä ja parantaa tulkkauspalvelun saatavuutta.